VÅRA ENHETER

Vill du ha direktkontakt med den som är ansvarig? Välj ditt laboratorie:

Våra Produktionsansvariga

Ulf Holst

Laboratoriechef Malmö

040-642 12 23

Macy Sahragard

Laboratoriechef Göteborg

031-772 04 72

Milla Orbinski

Laboratoriechef Stockholm

08-586 270 85

Dario Nielsen

Virksomhedsansvarlig Danmark

70 20 10 81(DK)

040-642 12 21(SE)